TeleHouse

Тъмно влакно

Тъмно влакно

 

Тъмно влакно (DF) е услуга, която се състои от отделено, непрекъснато, оптично влакно между две достъпни крайни точки. Тъмното влакно е неосветено и няма монтирани оптични предаватели (напр. оптични повторители) между крайните точки

 

Подвид

Описание

Наем на Тъмно влакно

Услуга на месечно плащане

IRU на Тъмно влакно

Услуга на еднократно предварително плащане за целия период на ползване

 

Особености

 • Nx1 влакна
 • Без ограничение в скоростта
 • Надеждна

 

Примерни приложения

 • Етернет наета линия
 • Локална линия за вход към SDH услуга (E1, STMx и др.)

 

Техническо описание

Вижте приложения документ

 

Процес за изграждане на услугата

 • Запитване > Оферта > Поръчка > Изграждане
 • Първоначално изграждане до 15 работни дни (средна стойност)

 

При запитване, моля посочете

 • Подвид на услугата
 • Брой влакна
 • Адрес на крайните точки (град, улица и т.н)
 • Лице за контакт (име, телефон, E-мейл)

 

За контакт

Обратно