TeleHouse

SDH

SDH

 

SDH e мрежова услуга от Layer-2 на OSI модела на ISO, която е базирана на стантартизиран протокол за мултиплексиране на данни между крайни точки и позволява предаването на множество синхронни цифрови потоци през оптичен или електрически интерфейс в случаите на по-ниски скорости 


Услуга

Описание

Nx64

N x 64 Kbps

E1 / T1

2 Mbps

E3 / T3

34 Mbps

STM-1

155 Mbps

STM-4

622 Mbps

STM-16

2.5 Gbps

STM-64

10 Gbps

STM-256

40 Gbps

 

Особености

 • Ниски времезакъснения
 • Предсказуем QoS
 • От Nx64 Kbps до 40 Gbps
 • Стандартизирана
 • Надеждна
 • Управляема
 • Гарантирано 100% натоварване
 • Оптимална цена

 

Примерни приложения

 • Наети линии (Point-to-Point)
 • EoSDH

 

Техническо описание

Виж приложения файл

 

Параметри за качество на мрежата

Параметър

Детайли

Стойност

Наличност на опорната мрежа

На година

99.999 %

Вид на опорната мрежа

Ринг

Двоен

 

Видове защита

 • SNCP
 • MSP
 • MS-SPRings

 

Начини за доставка до адрес на клиента

 • Оптично влакно (най-чест случай)
 • Мед – усукана двойка/коаксиален кабел
 • Безжичен – Цифрова РРЛ

 

Данни за опорната мрежа на оператора

 • Ултра бързо (<10ms) превключване на защитата при прекъсване
 • ROADM устройства
 • Двойна рингова защита
 • Главния технически център е разположен в свръх-модерния международен колокационен център www.TelePoint.bg 
 • Локалните точки на присъствие са разположени в специализиране телекомуникационни помещения 

 

Първоначално израждане на услугата

 • 15 (петнадесет) работни дни от поръчка (средна стойност, точния срок се уточнява в изпратената от оператора оферта)

 

При запитване за оферта, моля посочете

 • Услуга вид/защита
 • Скорост на съединението и порта
 • Адрес на услугата (ж.к., улица и т.н.)
 • Лице за контакт (име, телефон, E-мейл)

 

Процес за изграждане на услугата

 • Запитване > Оферта > Поръчка > Изграждане

 

За контакт

Обратно