TeleHouse

Цифров релеен пренос

Цифров релеен пренос

 

Телехаус извършва проектиране, монтаж и въвеждане в експлоатация на цифров релеен пренос. Услугата позволява свързване на отдалечени локации с надеждна, безжична, широколентова връзка от точка до точка за пренос на данни, глас и телевизионен сигнал

 

Поддържани скорости

  • 155 mbps
  • 622 mbps
  • 1.2 gbps

 

Протоколи

  • Ethernet
  • SDH
  • E1
  • E3
  • STM-1
  • STM-4
  • NxSTM-4

 

 

За контакт

Обратно