TeleHouse

За Телехаус

За Телехаус

Телехаус АД (AS57344, www.telehouse.bg) предлага пълната гама услуги за пренос на данни и Интернет за оператори и фирми. Компанията работи предимно в България с управление в София. Главния технически център е разположен в Международния колокейшън център Телепоинт (www.telepoint.bg), сертифициран по ISO:9001 и единствения в страната по ISO:27001 (Security). 
Фирмата разполага с най-съвременната апартура измежду националните оператори в България и е предпочитаният интегратор на комуникационна свързаност сред компаниите от групата на БТТ (www.btt.bg ). 

Телехаус АД предлага пълната гама услуги за пренос на данни и Интернет за оператори и фирми.

 

Компанията работи предимно в България с управление в София. Главния технически център е разположен в Международния колокейшън център Телепоинт, сертифициран по ISO:9001 и единствения в страната сертифициран по ISO:27001 (Security). 

 

Телехаус разполага с най-съвременната апарaтура измежду националните оператори в България и е предпочитаният интегратор на комуникационна свързаност сред компаниите от групата на БТТ

 

Телехаус притежава сетрификат за Система за управление на качеството по ISO:9001.