TeleHouse

История

История

Телехаус АД е създадено през 2007 година от водещи специалисти с над 10 годишен опит в областта на IT и телекомуникациите. Компанията извършва консултантска дейност за оператори, които планират нововъведения в своята мрежа, IT инфраструктура и продуктово портфолио и имат необходимост от съответния know-how капацитет да въведат съответната иновация. През годините Телехаус консултира проекти в областта на цифровата телевизия, IPTV, колокация, дизайн на опорни мрежи, информационни системи, търговска политика, обучение на персонал и др.

 

2008 Телехаус изгражда колокейшън центъра Телепоинт с финансиране на P&S EAST Growth Luxembourg

 

2009 Телепоинт отваря врати за бизнес клиенти и телеком оператори

 

2010 Телехаус започва изграждането на национална DWDM мрежа от ново поколение

 

2011 DWDM мрежата с възможност за пренос на Nx100G lambda е изградена, тествана и въведена в експлоатация

 

2012 май: Активирани са услугите за доставка на Интернет и пренос за операторите от БТТ

 

2012 септември: Още 15 Интернет компании получават връзка до глобалното Интернет пространство през мрежата на Телехаус

 

2012 октомври: Точките на присъствие на Телехаус в България достигат 110