TeleHouse

Консултантски услуги

Консултантски услуги

 

Телехаус предоставя консултантски услуги за телеком оператори в следните сфери:

 

 • При обединяването и покупко-продажбата на компании в телеком индустрията. Консултираме във всички фази:
  • оценяване
  • документация
  • след покупко-продажбена дейност и др.

 

 • Дизайн на опорна мрежа
  • оптимална топология за устойчиво функциониране на опорните, селищните и крайните сегменти
  • архитектура на IP и Layer-2 мрежовата апаратура

 

 • Въвеждане на телевизионна услуга DVB-C и IPTV
  • хеденд
  • мултиплекс и подредба на каналите
  • CAS система
  • мрежа за дистрибуция на сигнала
  • оптимални устройства в централната и преносната мрежа
  • STB 
  • права и Общи условия

 

 • Телефонна услуга за входящи и изходящи телефонни обаждания по SIP протокол
  • анализ и препоръка за апаратура
  • настройки и конфигурации
  • обучение на специалисти за поддръжка
  • необходими регистрации
  • билинг платформа
  • настройка на рутове на доставчици от по-горно ниво
  • взаимно свързване с други оператори

 

 • Системи за автоматизиране на дейността
  • Интегрирана билинг система за управление на услугите на оператора
  • ERP система за провизиониране на услуги
  • CRM за анализ и въздействие на клиентската удовлетвореност, лоялност и задържане

 

 

За контакт

Обратно