TeleHouse

VPN

 

Услугата позволява свързването на локалните центрове на клиента с главната точка на фирмата за осъществяване на пренос на данни, телефония, видео и друго съдържание Telehouse PTP VPN

Услуга

Описание

Видове

VPN point-to-point

Точка до Точка

L2 VPN / IP VPN

VPN point-to-multipoint

Точка до Много-точки

L2 VPN / IP VPN

VPN multipoint-to-multipoint

Много-точки до Много-точки

L2 VPN / IP VPN

 

Telehouse PTMP VPN

 

Особености

 • 64 Kbps до 10 Gbps
 • 100 % гарантирана и симетрична
 • Дедикирана линия за пренос на данни до клиента
 • Ниски времезакъснения
 • Надеждна

 

 

Telehouse MPTMP VPN

Начини за доставка до адрес на клиента

 • Всички Layer-2 и Layer-1 начини

 

Точка на предоставяне на УСЛУГАТА

 • На адрес на клиента
 • В РОР на Телехаус 

 

 

 

Особености

 • Онлайн система за наблюдение на трафика
 • CPE осигурено от оператора за срока на ползване на услугата
 • Услугата се изгражда в рамките на 1 (един) работен ден след изграждане на локалната свързаност до мрежата на оператора (средна стойност, точния срок се уточнява в изпратената от оператора оферта)

 

Техническо описание

Вижте приложения файл

 

Процес за изграждане на услугата

 • Запитване > Оферта > Поръчка > Изграждане

 

При запитване за оферта, моля посочете:

 • Вид на услугата
 • Скорост
 • Адрес на услугата (ж.к., улица и т.н.)
 • Лице за контакт (име, телефон, E-мейл)

 

За контакт

Обратно