TeleHouse

Интернет

Интернет

 

Услугата осигурява локална или глобална свързаност до Интернет през ISO OSI Layer-3 Интернет протокол v.4 (IPv4)  или Интернет протокол v.6 (IPv6)


Услуга

Описание

Локална линия

ИНТЕРНЕТ

Достъп до Глобалната мрежа

Всякакъв вид

БГ-ПИЪРИНГ

Достъп до Българското Интернет пространство

Всякакъв вид

 

Особености

 • 1 Mbps до 100 Gbps
 • 100 % гарантирана и симетрична
 • Дедикирана линия за пренос на данни до клиента
 • Ниски времезакъснения
 • Надеждна

 

Интернет доставчици от по-горно ниво (Tier-1)

 • Telia
 • Century Link
 • Seabone (Telecom Italia Sparkle)
 • NTT
 • TTI
 • GTT
 • Cogent
 • RETN
 • OTE
 • TATA
 • Vodafone
 • DE-CIX
 • B-IX
 • и др.

 

Локална свързаност в България (БГ-Пиъринг)

 • 55+ БГ-Пиъринг партньора
 • Връзка до 20000+ български домейни
 • Независима оптична линия до всеки пиър партньор

 

Начини за доставка до адрес на клиента

 • Всички Layer-2 и Layer-1 начини

 

Точка на предоставяне на услугата

 • На адрес на клиента
 • В РОР на Телехаус 

Допълнителни услуги

 • Поддръжка на BGPv4 или статичен рутинг
 • Вторичен DNS
 • IP адреси при поискване (@RIPE изисквания)

 

Особености

 • Онлайн система за наблюдение на трафика
 • CPE осигурено от оператора за срока на ползване на услугата
 • Услугата се изгражда в рамките на 1 (един) работен ден след изграждане на локалната свързаност до мрежата на оператора (средна стойност, точния срок се уточнява в изпратената от оператора оферта)

 

Техническо описание

Вижте приложения файл

 

Процес за изграждане на услугата

 • Запитване > Оферта > Поръчка > Изграждане

 

При запитване за оферта, моля посочете:

 • Вид на услугата
 • Скорост
 • Адрес на IP услугата (ж.к., улица и т.н.)
 • Лице за контакт (име, телефон, E-мейл)

 

За контакт

Обратно