TeleHouse

Телехаус стана пълноправен член на СЕК

Телехаус стана пълноправен член на СЕК

Телехаус ЕАД е вече официален член на Сдружението за Електронни Комуникации – СЕК. Сдружението е браншовата организация на водещите алтернативните телекомуникационни оператори в България. Мисията на СЕК е създаването и развитието на равнопоставен конкурентен и недискриминационен пазар във областта на електронните съобщения.

 

С членството си в СЕК, Телехаус ще може активно да спомага за защитата на неутралността на мрежите и правата на потребителите за свободно и пълноценно използване на Интернет и постиженията на техническия прогрес в комуникациите.

Обратно