TeleHouse

Телехаус ще доставя телеком услуги за Интерамерикан в България

Телехаус ще доставя телеком услуги за Интерамерикан в България

Застрахователно дружество Интерамерикан България ЗЕАД, част от най-големия европейски финансово-застрахователни холдинг ACHMEA, Холандия, избра Телехаус за свой основен партньор за доставка на телекомуникационни услуги в България. Работата с компания от величината на Интерамерикан е допълнителна атестация за Телехаус като надежден партньор на фирмите във финансово-застрахователния бранш.

Обратно