TeleHouse

Телехаус с IPv6 регистрация

Телехаус с IPv6 регистрация

Телехаус извърши регистрация в RIPE NCC за IPv6 адресно пространство. Все повече компании в Интернет се възползват от възможностите на новата версия на IP адресацията след като RIPE обяви изчерпване на старите IPv4 адреси и драстично ограничи регистрацията на оставащите, считано от средата на 2012 год.

 

Апаратурата на Телехаус поддържа IPv6 и вече е конфигурирана за ползването на новото адресно пространство. Партньорите и клиентите на Телехаус, които желаят да получават услугите си чрез IPv6 съгласно принципите на RIPE вече могат да заявят това чрез своя обслужващ Акаунт мениджър в Телехаус.

Обратно