TeleHouse

Старт на DWDM мрежата на Телехаус

Старт на DWDM мрежата на Телехаус

Телехаус въведе в експлоатация DWDM мрежа от ново поколение с национално покритие. Това е най-съвременната и цялостна мрежа в България, тъй като използваната апаратура е версия 2011 год.

 
Мрежата предлага Етернет и SDH преноси с капацитет до Nx100Gbps. Надеждността е гарантирана от рингова топология, собствено влакно с обща дължина над 2100 км. и най-новите технологии за защита на услугите с незабележимо преминаване от основно към резервиращо трасе.

 

Телехаус ще предложи услугите както на бизнес клиенти, така и на телеком оператори от страната и чужбина. Мрежата успешно е преминала половин годишно изпитание за надеждност и първите включвания са в ход за телеком-компаниите от групата на БТТ.

 

Наблюдението на мрежата и приемането на клиентски обаждания е организирано чрез 24х7 NOC с квалифицирани мрежови администратори.


Повече информация за покритието ще откриете в секция Мрежа

Обратно